1. DB-City
  2. /
  3. Valuutta
  4. /
  5. Sveitsin frangi

Tiedot Sveitsin frangi

ISO 4217CHF (756)

Vaihtokurssi Sveitsin frangi (28. Maaliskuu 2022)

€ 1= CHF 1,0398CHF 1 = € 0,961723
$US$US 1= CHF 0,927068CHF 1 = $US 1,07867
£UK£UK 1= CHF 1,241701CHF 1 = £UK 0,805347
C$C$ 1= CHF 0,725864CHF 1 = C$ 1,377669
$AU$AU 1= CHF 0,669069CHF 1 = $AU 1,494614
¥JP¥JP 1= CHF 0,008021CHF 1 = ¥JP 124,672734

Maa Sveitsin frangi

Sivu Sveitsin frangi

Suora linkki
Tiedot Sveitsin frangi (2018)
  • Maa : 2
  • Pinta-ala : 41.450 km²
  • Väkiluku : 8.484.000
  • Asukastiheys : 204,7 /km²